Застосування даних SeaWiFS

До найважливіших характеристик морських акваторій відносяться прозорість та колір води. Основні чинниками, що формують колір води є фітопланктон, неорганічна суспензія та розчинений органічний матеріал. Вони одночасно є чіткими ознаками екологічного стану акваторій та їх біологічної продуктивності. Дані SeaWiFS дозволяють визначати склад і концентрацію домішок у морській воді по вимірах розсіяного світла, що випромінюється з приповерхневої товщі.

Динаміка аномального цвітіння фітопланктону в Чорному морі

Зображення демонструє аномальний просторовий розподіл коефіцієнта яскравості морської поверхні, викликане інтенсивним цвітінням коколітофоридів. Коколітофориди - це тип фітопланктона, що характеризується наявністю вапняних платівок у виді дисків (коколіти). Переваження такого виду водорослей сильно збільшує розсіювання у всьому діапазоні спектра.

Вегетаційний індекс

Щільність рослинного покриву поверхні Землі може бути визначена по значенню вегетаційного індексу. Дані SeaWiFS дозволяють обчислювати стійкий до атмосферного впливу вегетаційний індекс (ARVI). Спостереження за динамікою вегетаційного індексу дозволяє контролювати розвиток сільськогосподарських культур, стан лісового покрову та інші параметри.


[ Last updated : 15-Jan-2002 14:21 ]
SeaStar
NOAA
LandSat
Prev Home Next
en ua ru