Технічні можливості

Технічні цілі, які стоять перед УЦМЗР, викладені у першому статуті Центру. За період, що минув, була створена інформаційна інфраструктура, пройшов підготовку персонал, придбано технічне та програмне забезпечення. Все це дало можливість успішно застосувати технології у різноманітних галузях:

 • Цифрова обробка даних дистанційної зондування Землі,
 • Розробка нових шарів даних для географічних інформаційних систем (ГІС),
 • Сучасні методи управління базами даних архівованих знімків із використанням розподіленої системи доступу до та аналізу інформації (DIAAS),
 • Придбання та обробка супутникових даних з NOAA та SeaStar, згідно з сучасними вимогами.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

З метою тематичної обробки цифрових даних дистанційного зондування Землі, в УЦМЗР використовується програма Erdas Imagine Professional 8.3 (для Window та Unix) із необхідним модулем.

Супутникові дані NOAA та SeaStar пройшли процес обробки та були використані у проектах УЦМЗР разом із зображеннями високої роздільної здатності таких супутників:

 • Landsat (отпично-панхроматичні, із роздільною здатністю 15м)
 • SPOT (Франція)
 • IRS (Індія)
 • Corona (США)
 • Radarsat (Канада)

Зображення високої роздільної здатності також застосовувалися для характеристики:

 • Системи землекористування та особливостей рослинного покрову;
 • Водних об'єктів (річки, озера, тощо) та рівня їх забруднення;
 • Автотранспортних шляхів;
 • Інфраструктури населених пунктів;

Географічні інформаційні системи (ГІС)

Для розробки та аналізу нових ГІС шарів даних, в УЦМЗР застосовуються програми ArcInfo 8.0 (для Windows та Unix) та Arc View; 3.2; (Windows) із необхідними модулями. Прикладами розробок УЦМЗР у минулому можна назвати цифрові моделі рельєфу, профілі схилів та рівня земної поверхні, складені на основі топографічних карт. УЦМЗР також може використовувати дані IRS для створення тематичних шарів даних, для корекції та оновлення існуючих векторних карт.

Отримання та обробка даних із NOAA та SeaStar

З жовтня 1999 року HRPT станція, яка належить УЦМЗР, знаходилась у процесі експлутаційного тестування. Станція встановлена на даху будинку, який належить одному з співзасновників УЦМЗР, Українському інституту дослідження навколишнього середовища та ресурсів (УIНСiР).

Програмне та технологічне забезпечення

За допомогою програмного та технологічного забезпечення, можна об'єднати та провести аналіз комерційно доступних даних із супутників Landsat, SPOT, ESA та інших. Корпорація OrbImage, яка здійснює управління супутником SeaStar, має серйозну зацікавленність у підтримці діяльності УЦМЗР.


[ Last updated : 01-Aug-2002 21:46 ]
Дистанційне зондування
ГІС
Отримання та оброботка даних NOAA та SeaStar
Програмне та технологічне зеабезпечення
Prev Home Next
en ua ru