Напрямки діяльності

УЦМЗР діє як науково-технічний центр світового класу в галузі сучасних геоінформаційних технологій шляхом підготовки та надання геопросторової інформації на комерційній основі для підтримки процесу прийняття рішень і поліпшення умов життя в Україні та в регіоні.

В своїй роботі УЦМЗР сприяє розвитку таких напрямів:

  • Невідкладне реагування на надзвичайні ситуації та подолання їх наслідків;
  • Сталий розвиток використання природних ресурсів;
  • Екологічний менеджмент та поліпшення стану навколишнього середовища;
  • Інформування щодо екологічних ризиків, що представляють загрозу для здоров'я населення;
  • Технічні інновації;
  • Підтримка та розвиток комерційних проектів.


[ Last updated : 25-Sep-2003 00:47 ]
Спектр діяльності
Агробізнес
Екологічний менеджмент
Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
Охорона природних ресурсів
Капіталовкладення
Розвиток інфраструктури
Приватизація
Землекористування та планування
Prev Home Next
en ua ru