Про УЦМЗР

Колектив УЦМЗР

Міжнародна асоціація "Український Центр Менеджменту Землі та Ресурсів" (УЦМЗР) - одна з перших неприбуткових, недержавних науково-технічних організацій в Україні, яка створена у січні 1999 року Інститутом проблем національної безпеки (ІПНБ) (в минулому - Український інститут досліджень навколишнього середовища та ресурсів) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБОУ) та інститутом США "Altarum" (в минулому - Мiчиганський інститут досліджень навколишнього середовища (ERIM)) за грантами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Наразі основними членами-засновниками УЦМЗР є ІПНБ, Супутниковий центр регіональних операцій S.A. (Satellite Center for Regional Operations S.A.- SCOR, Польща), Корпорація "Виробництво просторових знань" (Spatial Knowledge Engineering Inc. - SKE, Канада) та інші.

Завданнями УЦМЗР є застосування даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), цифрової картографії, географічних інформаційних систем (ГІС) та інших інформаційних технологій з метою підтримки прийняття рішень на державному рівні та в приватному секторі як в Україні, так і в регіоні. За час свого існування УЦМЗР було виконано більш ніж 50 проектів у галузях екологічного менеджменту, збереження природних ресурсів, реагування на надзвичайні ситуації, агробізнесу, землекористування, лісового господарства та ін. Замовниками та партнерами у виконанні робіт виступали як українські міністерства і відомства (РНБО, Мінприроди, МНС, Держводгосп, Держкомлісгосп, ін.), так і закордонні (USAID, USGS, UNDP, GEF, UNEP-WCMC, TACIS, ін.).

Основними перевагами УЦМЗР є:

 • наявність контактів та широка відомість в США, Європі та ін.;
 • спроможність вести обговорення, готувати пропозиції, вести фінансовий облік тощо за західними вимогами та стандартами;
 • досвід успішного виконання українських та міжнародних проектів, включно з грантовими;
 • підтримка з боку різних міністерств та відомств України завдяки проведеним роботам та наданій допомозі;
 • наявність результатів робіт в різних галузях, великий архів даних ДЗЗ - близько 3000 знімків середнього, високого та дуже високого розрізнення, велика кількість даних низького розрізнення, що регулярно отримуються, а також картографічних, наземних даних тощо;
 • наявність детальної інформації щодо екології та економіки водних ресурсів (бази даних, карти тощо) стосовно басейнів великих річок України, зведеної в інформаційні системи.

УЦМЗР спроможний надавати наступні послуги:

 • створення застосувань ДЗЗ та ГІС;
 • розробка великих інформаційних систем, базованих на геопросторових даних;
 • наукові дослідження в галузі охорони навколишнього середовища, природних ресурсів тощо;
 • консультації за тематикою робіт УЦМЗР;
 • організація експедицій та польових досліджень;
 • проведення навчання, семінарів тощо.

УЦМЗР обладнаний сучасними комп'ютерами та програмними засобами обробки даних ДЗЗ (ERDAS Imagine, PCI Geomatika), даних ГІС (ArcInfo, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS) тощо.

Персонал УЦМЗР налічує 24 співробітники, включаючи науковців, спеціалістів з ДЗЗ, ГІС та Інтернет технологій, програмістів, експертів з питань навколишнього середовища та природних ресурсів, фінансів, а також технічний та адміністративний персонал.


[ Last updated : 15-Dec-2005 16:03 ]
Про УЦМЗР
З iсторiї розвитку
Участники
Партнери по співробітництву
Органiзацiйна структура
Як з нами зв'язатися
Prev Home Next
en ua ru